Sơn polyurethane Bast MF Cho Nhà Máy Bia

UCRETE MF là hệ thống sàn polyurethane cho sàn bê tông cao cấp, chỉ có một lớp không có khe nối , không có dung môi , Sơn sau khi hoàn thiện có bề mặt

Gọi ngay