SƠN EPOXY CHO NHÀ MÁY DƯỢC THEO TIÊU CHUẨN GMP,WHO

  • Độ bám dính tốt.
  • Khả năng chịu lực và chống mài mòn tốt
  • Kháng hóa chất phổ thông.
  • Thân thiện môi trường không mùi
  • Tính vệ sinh cao.
  • Dễ dàng thi công.
  • Độ ẩm bê tông nền <5%.
  • Bê tông phải đạt tối thiểu 15 ngày tuổi.
  • Nhiệt độ thi công tối thiểu 11°C.
  • Nhiệt độ thi công tối đa 39°C.
Gọi ngay